สภาพของคนที่ใช้ยานอนหลับเกินขนาด

สภาพของคนที่ใช้ยานอนหลับเกินขนาด

news_1349074470

สภาพของคนที่ใช้ยานอนหลับเกินขนาด การใช้ยานอนหลับเกินขนาดอาจจะทำไห้มีผลกระทบต่อร่างกายไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับการบริโภคยาเข้าไป บางคนจะมีอาการสมองช้าลงช่วงหนึ่งบางคนก็ซึมซึม ผลวิจัยของสถาบันด้านจิตวิทยา กล่าวว่าผู้ป่วยทางจิตมีอัตตราการใช้ยาระงับประสาทหรือยานอนหลับ มากกว่า คนที่ปรกติ ถึง 2 เท่า การรับประทานยานอนหลับมากเกินไป อันตรายถึงชีวิต และยังทำไห้ระบบประสาททำงานช้าลงด้วย แต่ไม่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร ควรใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคประสาทจะสามารถลดและครายกังวลได้ดี หากคนธรรมดาจะใช้กินเพื่อแก้เครียดหือทำไห้หลับควรรับประทานในขนาดที่พอดีต่อร่างกายรับไหว